Dhurime

Mund të dërgosh ofertat nëpërmjet llogarisë bankare ose llogarisë rrjedhëse në këto adresa:

Pia Società San Gaetano
Via Mora 57, Vicenza

 • Postal Current Account: 15554363

 • Bank Transfer Account:

  Banco di Brescia - Via IV Novembre  - Vicenza

  IBAN IT81 W 03500 11801 0000 0000 1608

 

Nëse (ju doni te tërheqës nga taksa tatimore)

 

RETIS ONLUS 
Via Mora, 57 - 36100 Vicenza

 • Postal Current Account:
  IBAN IT42 I 07601 11800 0000 8476 4067

 • Bank Transfer Account:
  Banco Popolare Etica
  IBAN IT30 S 05018 11800 0000 0051 3800

 

 

Meditazioni 2018

 

 

Go to top