Të dashur miq, nëse jeni duke i hedhur një vështrim të shpejtë këtyre faqeve, e nëse do të ndjeni një valë paqeje ose edhe një puhizë të lehtë të së resë, mos e lini t’ju iki: dëgjojeni!
Kush është Jezusi në jetën tuaj? Këtu do të gjeni mesazhin dhe dëshminë që na ka lënë don Ottorino.

TRINITÀ È COMUNICAZIONE

Gv 16, 12-15 – Solennità della Santissima Trinità Commento per lavoratori cristiani   La nostra è per eccellenza l’epoca della comunicazione. ...
TRINITÀ È COMUNICAZIONE

UN AMORE ILLOGICO

Lc 24, 46-53 – Solennità dell’Ascensione del Signore C Commento per lavoratori cristiani   Nel mistero del compimento delle promesse del ...
UN AMORE ILLOGICO

L’AMORE DI DIO PER LA CITTÀ DELL’UOMO

Gv 14, 23-29 –VI Domenica di Pasqua C Commento per lavoratori cristiani   È un tempo, il nostro, in cui abbiamo bisogno di una città ...
L’AMORE DI DIO PER LA CITTÀ DELL’UOMO

LA GLORIA SI MOSTRA NELLA NOTTE

Gv 13, 31-33a.34-35 – V Domenica di Pasqua CCommento per lavoratori cristiani Gesù ci parla oggi di gloria e di amore. Siamo nel contesto ...
LA GLORIA SI MOSTRA NELLA NOTTE

L’ARTE DEL RISORTO

Gv 21, 1-19 – III Domenica di Pasqua C Commento per lavoratori cristiani   Chissà se i galli di Galilea cantano come quelli di Gerusalemme, ...
L’ARTE DEL RISORTO

DI CORSA VERSO LA VITA

Gv 20, 1-9 - Domenica di Pasqua CCommento per lavoratori cristiani Il riposo di Dio, nel giorno di sabato, là, nel giardino della creazione, ...
DI CORSA VERSO LA VITA

IL MANTELLO DI DIO

Domenica delle Palme e della Passione del Signore - C Lc 22,14-23,56 Il Vangelo di Luca è il Vangelo della misericordia. Le parole di Gesù ...
IL MANTELLO DI DIO

DENTRO I CONFINI DELL’UMANO

Lc 2, 1-14 – Natale del Signore – S. Messa della notte Commento per lavoratori cristiani   La vita umana è fatta di limiti, di confini. Il ...
DENTRO I CONFINI DELL’UMANO

Meditazioni 2019

 

 

Go to top